Διώροφο συγκρότημα κατοικιών με υπόγειο

Στατική μελέτη Διώροφου Συγκροτήματος Κατοικιών με Υπόγειο στο Κράθιο Ακράτας

 

Ξυλότυποι στέγης, πρόσοψης και πίσω όψης

Στάδιο ολοκλήρωσης τοιχοποιίας και εν συνεχεία φάση σοβατίσματος με κλείσιμο ανοιγμάτων

Μοντελοποίηση στατικού προσομοιώματος στο Fespa

 
Copyright © 2022. Κατασκευή και Σχεδίαση Tserts.eu