Χώροι Στάθμευσης (Ισχύουσα Νομοθεσία)

Π.Δ. 111/2004 - Καθορισμός του απαιτούμενου αριθμού θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων αναλόγως των χρήσεων και του μεγέθους των κτιρίων στο ηπειρωτικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής και κατάργηση του Π.Δ 230/93 (94/Α)

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

•    Περιοχή ισχύος : (αρθ. 1)
•    Αριθμός θέσεων στάθμευσης : (αρθ. 2-3)
•    Υπολογισμός θέσεων στάθμευσης : (αρθ. 4)
•    Πρόσθετοι όροι, περιορισμοί, απαγορεύσεις : (άρθ. 5)
•    Υπολογισμός εισφοράς : (άρθ. 6)
•    Αριθμός θέσεων στάθμευσης μεγάλων αυτοκινήτων : (άρθ. 7)

Καταργεί :

•    Π.Δ. 350/96, (ΦΕΚ 230/Α/17.9.96) «Ρύθμιση των υποχρεώσεων εξασφαλίσεως χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων σε πόλεις της χώρας, καθώς και στις εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου περιοχές αυτών» → → → (Παύει να ισχύει για το ηπειρωτικό τμήμα της περιφέρειας Αττικής)
•    Π.Δ. 230/93, (ΦΕΚ 94/Α/15.6.93) «Καθορισμός του απαιτούμενου αριθμού θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων αναλόγως των χρήσεων και του μεγέθους των κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών»

Τροποποιεί :

•    Π.Δ. της 3-8/87, (749/Δ/10.8.87) «Καθορισμός ειδικών όρων ως προς τη δόμηση και διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και κατάργηση των υπ. αριθ. 697/79 και 1339/81 π. δ/των»

Πλήρη Κείμενα ΦΕΚ 76Β_04

 
Copyright © 2023. Κατασκευή και Σχεδίαση Tserts.eu