Register

Το Μελετητικό Τεχνικό Γραφείο μας ιδρύθηκε το 2008 και δραστηριοποιείται στην έκδοση οικοδομικών αδειών, την εκπόνηση μελετών και την κατασκευή ιδιωτικών έργων. Στόχος μας, η ειλικρινή προσέγγιση της άριστης ποιότητας της κατασκευής και της εκπόνησης των στατικών, αρχιτεκτονικών μελετών καθώς και η απόλυτη συνέπεια απέναντι στον πελάτη.                    

  • Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

    Ο νέος νόμος των αυθαιρέτων κατασκευών 4495/2017 - ΦΕΚ 167/Α/3-11-2017 είναι γεγονός. Επικοινωνήστε μαζί μας για όποιο ζήτημα σας απασχολεί, σχετικά με την Τακτοποίηση των Αυθαιρέτων σας.

  • Μελέτες

    Οι Αρχιτεκτονικές και Στατικές μελέτες αποκτούν άλλο χαρακτήρα με την σύμπραξη την δική σας. Οι προτάσεις και οι θέσεις σας για την διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος της δικής σας μελέτης μας δίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα για μια άψογη συνεργασία. Συμβουλευτείτε μας  για  διαμορφώσεις εσωτερικών χώρων, ανακαινίσεις, αλλαγές χρήσης κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.

  • Κατασκευές

    Τα όνειρα σας αγγίζουν την ολοκλήρωση τους στο πιο σημαντικό στάδιο, αυτό της κατασκευής. Αναλαμβάνουμε την αποπεράτωση των κτιριακών έργων που έχουμε μελετήσει, όπως επίσης ανακατασκευές κατοικιών και επαγγελματικών χώρων με απόλυτη συνέπεια και σεβασμό στον Κύριο του έργου.  Η πολύχρονη εμπειρία μας είναι αρωγός για ένα εγγυημένο αποτέλεσμα.

e Structural Design

Το e Structural Design αναφέρεται ιδιαίτερα στους συναδέλφους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς αλλά και Πολιτικούς Μηχανικούς που σκοπό έχει την άμεση ηλεκτρονική και αξιόπιστη στατική υποστήριξη, ανάλυσης στατικού μοντέλου, σχεδιασμό ξυλοτύπων & τεύχη υπολογισμού μέσα από οποιαδήποτε μορφή Αρχιτεκτονικών μοντέλων όπως (.dwg, .dxf, .tek, .bmp, .jpg, .gif, .tif, .png, .pdf).

Σεισμική Δραστηριότητα σε Πραγματικό Χρόνο

Σεισμικότητα σε πραγματικό χρόνοΟ Πολιτικός μηχανικός

Ο επιστημονικός και επαγγελματικός τομέας του Πολιτικού Μηχανικού είναι πολυκλαδικός. Ασχολείται με τη μελέτη, τον προγραμματισμό, την κατασκευή και τη διαχείριση ολοκληρωμένων και βιώσιμων τεχνικών συστημάτων όπως τα δομικά, συγκοινωνιακά, υδραυλικά, γεωτεχνικά έργα, έργα προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και την περιβαλλοντική διαχείριση. Σκοπός είναι η ανάπτυξη των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών της κοινωνίας. Συνεπώς, παρά την κοινή εντύπωση πως ο πολιτικός μηχανικός είναι κυρίως εξειδικευμένος στην ανέγερση κτηρίων και δομικών έργων, ο τομέας του είναι πολυποίκιλος και συχνά απομακρυσμένος από δομικά έργα. Για παράδειγμα, υπάρχουν πολιτικοί μηχανικοί εξειδικευμένοι σε χωροταξία πόλεων, άλλοι σε περιβαλλοντική προστασία, άλλοι σε υπολογιστικά συστήματα στατικής μελέτης, κ.τ.λ..

Η Ιστορία του όρου Πολιτικός Μηχανικός. Η πολιτική μηχανική είναι ένα από τα παλαιότερα επαγγέλματα στον κόσμο. Περίπου το 2550 π.Χ., ο Ιμχοτέπ, ο πρώτος τεκμηριωμένος μηχανικός, έχτισε μια διάσημη πυραμίδα του Φαραώ Ζοζέρ που βρέθηκε στη Σαχάρα. Οι τεχνικές κατασκευής και υδραυλικής που χρησιμοποιήθηκαν από τους μεσαιωνικούς μηχανικούς στην Κίνα, την Ιαπωνία, την Ινδία και άλλες περιοχές της Άπω Ανατολής ήταν περιπλοκότερες από εκείνες των μεσαιωνικών ευρωπαϊκών μηχανικών. Αργότερα, στα μέσα του 19ου αιώνα ο όρος «μηχανικός» μετετράπη σε «πολιτικός μηχανικός» για να ξεχωρίσει από τους μηχανικούς του στρατού. Χωρίς αμφιβολία οι πρώτοι Πολιτικοί Μηχανικοί ήταν στην πραγματικότητα στρατιωτικοί μηχανικοί, συνδυάζοντας τις στρατιωτικές και αστικές δεξιότητες.

 

Περισσότερα...
 
Ο Αρχιτέκτονας μηχανικός

Ο Αρχιτέκτονας Μηχανικός έχει ως αντικείμενο απασχόλησης τις περιοχές του αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασµoύ, της συντήρησης και αποκατάστασης, του σχεδιασµoύ τoπίoυ και περιβάλλoντoς, και τoυ πoλεoδoµικoύ και χωρoταξικoύ σχεδιασµoύ, µε σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση του χώρου µε πρακτικές,  χρήσιμες και αισθητικά ικανοποιητικές λύσεις. Μελετά και σχεδιάζει τη διαµόρφωση του εσωτερικού και εξωτερικού των κτιρίων σύμφωνα µε τις προδιαγραφές και τη σχετική νομοθεσία συνεργαζόμενος µε τον πολιτικό µηχανικό, τον τοπογράφο, τον µηχανολόγο µηχανικό.

Αρχιτεκτονική είναι τόσο η τέχνη όσο και η επιστήμη του σχεδιασμού (με την έννοια της μελέτης, όχι μόνο του γραφικού σχεδίου) και της υλοποίησης κτιρίων. Το σχέδιο και η έκφραση του, που είναι ο σχεδιασμός, πραγματώνουν ένα αντικείμενο, ένα σύστημα μία αντικειμενική υλική διάσταση. Ένας πιο γενικός ορισμός θα περιελάμβανε το σχεδιασμό όλων των κτιστών υποδομών στο περιβάλλον, από το μακροσκοπικό επίπεδο του σχεδιασμού πόλεων ως το μικροσκοπικό του σχεδιασμού επίπλων και προϊόντων καθημερινής χρήσης. Η αρχιτεκτονική περιλαμβάνει όχι μόνο το σχεδιασμό αλλά και το προϊόν της υλοποίησης. Ετυμολογικά, ο όρος προέρχεται από το ελληνικό αρχή και τέχνη - τεκτονική (κατασκευή/δημιουργία).

Σύμφωνα με την πιο πρώιμη μελέτη γύρω από το αντικείμενο, ο Βιτρούβιος στο έργο του περί Αρχιτεκτονικής βασίζει την καλή αρχιτεκτονική σε τρεις αρχές: Ομορφιά (Venustas), Σταθερότης (Firmitas) και Ευχρηστία (Utilitas). Λέγεται ότι η αρχιτεκτονική οφείλει να εξισορροπεί και να συντονίζει με βάση αυτά τα τρία στοιχεία, χωρίς κανένα να υπερβαίνει τα άλλα.

 

Περισσότερα...
 

 

Copyright © 2024. Κατασκευή και Σχεδίαση Tserts.eu